Bước chậm

Có những ngày cảm thấy lòng nặng trĩu. Đôi lúc cảm thấy cuộc sống thật khó khăn, lòng người thật khó đoán, và niềm tin cũng thật mong manh. Nhưng rồi vẫn cứ tiếp tục bước, vì trong thâm tâm nghĩ rằng cần phải đi hết con đường thì mới có được đáp án cho… Continue reading Bước chậm

Ba mươi

30 tuổi, chưa đủ để gọi là đã trưởng thành, nhưng cũng đủ để nhận ra mình đã lớn, đã tự lập, đã có thể là chỗ dựa cho những người thân yêu. 30 tuổi, thanh xuân đã đi qua, những vẫn còn tuổi trẻ, cái đầu đã lạnh bớt nhưng trái tim vẫn còn… Continue reading Ba mươi